Túp lều Bác Tôm

Túp lều bác Tôm kể về cuộc đời thống khổ của một người nô lệ da đen tên là Tôm. Bác là một người trung thực ngay thẳng, biết trọng danh dự.

Nhưng cuộc đười bác là một chuỗi ngày đen tốt, đầy tủi nhục. Bác phải lìa bỏ vợ con, bị bán từ nơi này qua nơi khác, cuối cùng, để bảo vệ nhân phẩm của mình, bác bị đánh chết trong một đồn điền trồng bông khủng khiếp ở miền Nam nước Mỹ, nơi chôn vùi bao cuộc đời lầm than như cuộc đời bác.

Tác phẩm còn kể về số phận của Eelida – một người mẹ đã hy sinh tất cả để cứu đứa con khỏi rơi vào tay tên buôn nô lệ tàn ác…

Bằng những lời lên án quyết liệt chế độ nô lệ, bằng những con đường đấu tranh mà tác giả đã đề ra để tranh thủ mọi tầng lớp xã hội khác nhau ở nước Mỹ lúc bấy giờ, bà Harriet Beech – er Stowe được coi là “người phụ nữ da trắng trẻ tuổi đã góp phần vào chiến thắng của lực lượng tiến bộ đòi hủy bỏ chế độ nô lệ trong cuộc nội chiến”.

Được đăng vào

Viết bình luận