Chu Lai – Ba lần và một lần

Cuộc sống của người lính trở về sau chiến tranh không đơn giản. Họ trở về với đời thường, với mỗi hoàn cảnh, số phận, không ai giống nhau.

Cuộc đời của Sáu Nguyện, nguyên đại úy quân báo cũng vậy: vẫn cực khổ, vẫn lận đận, Nhà nước cũng không xong mà tư nhân cũng không nốt. Ngược lại với ông, Năm Thành một người đồng đội cũ và cũng là một kẻ chiêu hồi lại thành đạt, trở thành một Tổng giám đốc được nhiều người kính nể.

Sáu Nguyện đã ba lần tha thứ cho Năm Thành. Lần đầu tiên Nam Thành chiêu hồi, Sáu Nguyện tha. Lần thứ hai Nam Thành cướp người thương yêu nhất của Sáu Nguyện, ông cũng tha. Hai mươi năm sai Năm Thành bằng thủ đoạn đã phạm nhiều vào tội ác, chà đạp lên tất cả, ông vẫn tha.

Nhưng đến lần cuối cùng khi Nam Thành thản nhiên… đứng nhăn răng ra cười khi một con đàn bà ngợi quốc của tộc người ngày xưa đã sang đây mổ bụng, ăn gan người Việt mình…

Dám cầm dép đập vào giữa mặt công nhân mình… Đây là cái nhục lịch sử, cái nhục quốc thể… thì thay mặt những người đã chết, những thằng đang sống, Sáu Nguyện không thể tha thứ…

Được đăng vào

Viết bình luận