Sách Thiếu Nhi - Túp lều Bác Tôm

Còn hàng

98.000₫

Tổng quan

Sách Thiếu Nhi - Túp lều Bác Tôm Nước Mỹ mới được thành lập từ cuối thế kỷ XVIII sau khi đánh bại bọn thực dân Anh. Vừa ra đời, nó ra sức phát triển nên công

Sách Thiếu Nhi - Túp lều Bác Tôm

Nước Mỹ mới được thành lập từ cuối thế kỷ XVIII sau khi đánh bại bọn thực dân Anh. Vừa ra đời, nó ra sức phát triển nên công nghiệp với ý đồ đuổi kịp và vượt các nước tư bản châu Âu.

Ngay từ đầu, tư bản Mỹ đã thấm đầy máu và mồ hôi của nhân dân lao động, nhất là của những người nô lệ da đen. Đầu thế kỷ XIX, kinh tế Mỹ phát triển mạnh, công nhân thiếu một cách nghiêm trọng. Để có nhân công, bọn con buôn sang châu Phi buôn những người da đen; lùa từng đoàn người xuống tàu biển chơ sang Mỹ làm nô lệ. biết bao cảnh đàn áp, đánh đập, giết chóc vô cùng tàn nhẫn. Chúng nhốt những người da đen vào cũi dưới hầm tàu, đẩy họ lên đấy Mỹ sống cuộc đời nô lệ. Một số những người nô lệ ấy, phần nhớ quê hương đất nước, gia đình làng mạc, phần bị hành dạ hết sức dã man đã bỏ mình trên đường tới nước Mỹ, và xcas họ bị vứt xuống biển.

Hàng bạn người đã chịu số phận như thế. Những người sống sót bị bán ở các chợ nô lệ nhan nhản trên thị trường Mỹ lúc bấy giờ. Họ bị xiềng xích, đánh đập, vợ lìa chồng, cha bỏ con, cuộc đời đầy tủi nhục, oán hờn. Những người nô lệ bị coi như đồ vật, những "đồ vật biết nói" : Không có chút quyền mảy may; chủ nô lệ có đủ mọi quyền hành đối với họ như đối với những đồ vật vô tri vô giác. Chúng tha hồ đánh đập, bán đi mua lại, hoặc giết chết. Đó là một chế độ cực kỳ dã man, một vết nhơ trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng ở đâu có áp bức, ở đấy có đấu tranh. Những người nô lệ da đen đã nhiều lần nổi dậy để tự giải phóng; nhưng họ bị đàn áp khốc liệt, những cuộc nổi dậy bị nhấn chìm trong biển máu

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

SÁCH BÁN CHẠY