Bác Hồ với ngành Nông Nghiệp

Còn hàng

58.000₫

Tổng quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vĩ lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vĩ lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiễn vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Người đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quý báo về tư tưởng và đạo đức của người cách mạng trong thời đại mới.

Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm sâu sắc đến sự phát triển của tất cả các ngành, các lĩnh vực, trong đó có ngành nông nghiệp. Bác cho rằng, nông nghiệp phải là mặt trận hàng đầu, muốn phát triển đất nước phải coi trọng cả nông nghiệp và công nghiệp. Trong " thư gửi nông dân thi đua canh tác" vào tháng 2 năm 1951, Bác viết: " Thực túc thì binh cường 1 Chiến sĩ ở trước mặt trận thi đua giết giặc lập công thì đồng bảo ở hậu phương phải thi đua tăng gia sản xuất. Ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, hậu phương thi đua với tiền phương".

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng