Bác Hồ với ngành Giáo Dục

Còn hàng

64.000₫

Tổng quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vĩ lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vĩ lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiễn vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Người đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quý báo về tư tưởng và đạo đức của người cách mạng trong thời đại mới.

Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm sâu sắc đến sự phát triển của tất cả các ngành, các lĩnh vực, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Khoảnh tháng 9/1945, trong " Thư gửi các học sinh" nhân ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người viết: " Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em"

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng